Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

Üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve ekonomik fayda sağlayacak çıktılara dönüştürülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı işbirliği faaliyetlerini sürdüren hizmet birimidir. Bu amaçla;

  • Üniversite ve Sanayi eşleştirme platformları oluşturmak,
  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler yapmak,
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını sağlamak,
  • Sanayinin problemlerini çözmede ihtiyaçlara yönelik uygun akademisyen eşleştirmesi yapmak,
  • Eğitimler düzenleyerek sanayici ve akademisyenlerin bilgi düzeyini arttırmak,
  • Kamu-Üniversite-Sanayi çalışmalarında sürdürülebilir işbirliği için aracılık ve teknik destek hizmeti vermek

konularında hizmet veren birimdir.

23 Eylül 2019