Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Samsun Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve bölgedeki sanayicilerin fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, FSMH ile ilgili danışmanlık ve sözleşme yönetimi konularında destek sağlama hizmeti veren birimdir. Bu amaçla;

  • Akademisyenler, öğrenciler ve sanayicilerin FSMH konularında farkındalığının oluşturulması için eğitimler ve bilgi günleri düzenlenmesi,
  • Ticarileştirme çalışmalarının baştan sona yürütülmesi.
  • Buluş bildirimlerinin alınarak patent araştırmasının yapılması,
  • Patent ve buluşlar ile ilgili gerekli raporlamaların yapılması,

konularında hizmet veren birimdir.

23 Eylül 2019