Tebrik Mesajı

COVID-19 salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Üniversitemiz Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin KAYNAK, Doç. Dr. Havvanur Feyza KAYA ve Doç. Dr. Aykut EKİNCİ tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgınının Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği” adlı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Mahmut Aydın

Rektör

29 Mayıs 2020