Üniversitemizde Yürütülen Projeler

Proje Yürütücüsü Proje Adı Destekleyen Kurum/Kuruluş Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
SAMÜ-TTO
TR83 Bölgesi TTO’larının Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Destek 
OKA
Doç. Dr. İlhan ÇELİK Yaşlandırılmış ve Kaplama İşlemi Uygulanmış Cu-Cr-Zr Alaşımının Yapısal, Mekanik, Tribolojik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi BAP 14.12.2020  13.12.2021
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TURAN Motif Tabanlı Biyolojik Sinir ağı Modellerinin, FPGA Ortamına Aktarılarak, Kısa ve Uzun Dönem Bellek Davranışının Gerçek Zamanlı Çalışılması BAP 14.12.2020 13.06.2022
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KANSIZ
Yapısında Benzendimetanamin İçeren Bazı Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi
BAP 14.12.2020 13.12.2021
Dr. Öğr. Üyesi Zafer CÖMERT Mısır Tohum Islahının Gerçekleştirilmesini Sağlamak Üzere Bilgisayar Destekli Analiz Sisteminin Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi BAP  07.10.2020 06.10.2021 
Dr. Öğr. Üyesi İnci DEMİRAĞ TURAN Yalnızçam Dağları’nda Periglasyal Şekillerin Gelişimi (Küçük Kafkaslar-Türkiye) BAP 07.10.2020  06.10.2022 
Dr. Öğr. Üyesi Merve ERGÜNEY Medya Laboratuvarı Etkinliklerinin Video Kurgu Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi BAP 07.10.2020  06.10.2022 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk AKYÜZ 1990 Yılında Kültepe’de Bulunan Yayınlanmamış (Kt. 90/k 429 – 523) Tabletlerin Bilimsel Çalışmalarının Yapılması BAP 01.10.2020  30.09.2021 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÇAKMAK Etkileşimli Spin Sistemi Üzerinde Kuantum Carnot Isı Motorunun Performans Optimizasyonu BAP  01.10.2020 30.09.2021 
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TAŞ Psikoloji Laboratuvarı BAP  07.08.2020 06.08.2020 
Doç. Dr. Havvanur Feyza KAYA COVID-19 Salgınının Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği TÜBİTAK 28.05.2020 31.12.2020
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKSU İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi TÜBİTAK 01.03.2020 01.12.2021
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit YILDIRIM Samsun Üniversitesi Kültür Elçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı 24.02.2020 24.05.2020
Öğr. Gör. Emine Özlem DENGİZ Bilim Tarihiyle Gençler Geleceğe Işık Tutuyor Gençlik ve Spor Bakanlığı 15.02.2020 15.05.2020
Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRTAŞ Yeni Bir Tümleşik İşleme Yöntemi; Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgahı Tasarımı ve Deneysel Çalışmalar ile Performansının Değerlendirilmesi TÜBİTAK 15.10.2019 15.10.2021
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat AKYÜZ Biletleme ve Rezervasyon Sistemi Eğitim Kalitesinin Arttırılması BAP 09.08.2019 08.08.2022
Prof. Dr. Bahattin KANBER PEEK Malzeme Basabilen Eriyik Yığma Tekniği İle Çalışan 3B Yazıcı Tasarımı ve İmalatı BAP 09.08.2019 10.02.2021
Dr. Öğr. Üyesi Atakan DURMAZ Samsun Üniversitesi Merkezi Bilgisayar Laboratuvarı Kurulumu BAP 09.08.2019 11.02.2020