Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Bölgemizde bulunan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıların ulusal/uluslararası dış kaynaklı hibe ve fonlardan yararlanmasını arttırmak amacıyla hizmet vermektedir. Bu amaçla;

  • Projelerin fikirden sonuca kadar her aşamasında bireylere teknik destek sunarak bürokratik yüzünü azaltmak,
  • Proje fikirlerine uygun fon veya desteği tespit ederek araştırmacılara sunmak,
  • Güncel ulusal/uluslararası fon ve desteklerin takip edilerek duyurulmasını sağlamak,
  • Proje ekibi oluşturmada bölgesel araştırmacı havuzunu kullanarak destek vermek,
  • Ret almış projelerin panel raporları doğrultusunda revize edilerek eksikliklerin tamamlanması ve tekrar sunulmasını sağlamak,

konularında hizmet veren birimdir.

23 Eylül 2019