Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Akademisyen ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu konudaki hukuki süreç desteği ve malî süreç desteğinin verilmesi hizmetini sunan birimdir. Bu amaçla;

  • Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasının teşvik edilmesi ve şirket kuruluş desteği verilmesi,
  • Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencilere, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi,
  • Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi,
  • Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adaylarının ön kuluçka merkezinde proje önerilerinin değerlendirilmesi,
  • Üniversitemizde Teknopark kurulumunu organize etmek ve kurulacak Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı istihdam sağlanması ve katma değerli ürün ortaya çıkarılması,
  • Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilmesi ve bu yarışmaların düzenlenmesi,

konularında hizmet veren birimdir.

23 Eylül 2019