Tebrik Mesajı

Toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları çağrısı sonuçları açıklandı. Bu kapsamda 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrı döneminde Üniversitemiz tarafından sunulan “Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Kampı (SAMÜ-HUB Kamp)” başlıklı proje desteklenmeye layık görüldü.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Müberra Genç ile Araştırmacılar Doç. Dr. Cumhur Türk, Dr. Öğr. Üyesi Melahat Cihan, Dr. Öğretim Üyesi Seher Eken, Öğr. Gör. Emine Özlem Dengiz ve Öğr. Gör. Tuba Yıldız’ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

 

 

Projenin Hedefi

Hedef kitlesini ortaokul öğrencileri ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin oluşturduğu proje 2021 yılı Ekim ayı içinde iki ayrı kamp halinde uygulanacak ve kamplar sonunda öğrenci ve öğretmenlerin havacılık ve uzay bilimlerine yönelik farkındalık, tutum ve özgüvenlerinin geliştirilmesi eğitimler, deneyler ve uygulamalar yoluyla sağlanacaktır.

 

29 Mayıs 2021