TTO’dan Proje Fikirleri Buluşması Etkinliği

Teknoloji Transfer Ofisi’nin Samsun Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak 18 Ağustos 2021 tarihinde düzenlediği çevrimiçi Proje Fikirleri Buluşmasında, TÜBİTAK tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler özelinde yeni oluşturulan 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Destek Programı hakkında bilgilendirme ve proje fikirleri üzerinden tartışma etkinliği gerçekleştirildi. Ayrıca TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destek Programı’nda yeni yapılan değişikliklere ilişkin hususlar da buluşmada ele alındı. Her iki programın programların benzer ve farklı yönleri örnekler üzerinden gösterildi.
Etkinlikte araştırmacıların transdisipliner bir yaklaşımla proje fikirlerini geliştirmesi, toplumsal fayda, etki odaklılık, kurum içi ve kurumlar arası işbirlikleri ile çağrıya yönelik yeni projeler oluşturulması üzerinde tartışıldı.
Soru-cevap ve öneri bölümünün ardından akademisyenlerin proje geliştirme sürecinde destek için SAMÜ TTO’ya her zaman başvurabilecekleri hatırlatılarak etkinlik sona erdi.

18 Ağustos 2021