Misyon & Vizyon

Misyon

Samsun Üniversitesi’nde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerini ve akademik çalışmaları, bölge kalkınmasına ve rekabetçiliği arttırmak üzere projeler ve işbirlikleriyle teknolojik ve ekonomik değere dönüştürmek, etkin bir üniversite sanayi işbirliği geliştirmek ve girişimcileri destekleyen ve geliştiren bir inovasyon ekosistemi oluşturmak ve etkin bir teknoloji transfer hizmeti sunmak.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda tanınır, inovasyon, üretim ve toplumsal fayda odaklı işleri ve işbirliklerini destekleyen, inovasyon ekosisteminin önemli bir aktörü olan bir başvuru merkezi ve rehber TTO olmak.