Modül 3: Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri

SAMÜ-TTO Modül 3 birimi, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve ekonomik fayda sağlayacak çıktılara dönüştürülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı işbirliği faaliyetlerini sürdüren hizmet birimidir. Bu amaçla “Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri” biriminin faaliyetleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

  • Üniversite ve Sanayi eşleştirme platformları oluşturmak
  • Bölgedeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler yapmak
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını sağlamak
  • Sanayinin problemlerini çözmede ihtiyaçlara yönelik uygun akademisyen eşleştirmesi yapmak
  • Eğitimler düzenleyerek sanayici ve akademisyenlerin bilgi düzeyini arttırmak
  • Kamu-Üniversite-Sanayi çalışmalarında sürdürülebilir işbirliği için aracılık ve teknik destek hizmeti vermek