Tebrik Mesajı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zafer CÖMERT, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burhan Ergen ve Öğr. Gör. Mesut TOĞAÇAR ilke birlikte yapay zekâ ve derin öğrenme tekniklerini kullanan yeni bir Covid-19 tanı sistemi geliştirdi.

Değerli öğretim üyemizi ve ekibini başarılarından dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

13 Mayıs 2020