Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Bölgemizden başlayarak tüm Türkiye’deki araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni tanıtmak, bu yapılar arasında işbirliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve tüm faaliyetler hakkında eğitim organizasyonları düzenlenmesi, çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması konularında hizmet veren birimdir. Bu amaçla;

  • Eğitim, konferans, seminer, atölye çalışması, tanıtım, bilgilendirme toplantıları, proje yarışmalarının planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,
  • TTO web sayfası, sosyal medya hesapları, blog ve veri tabanları, basılı ve elektronik tanıtım materyallerinin oluşumunun ve yönetiminin sağlanması,
  • Ulusal ve Uluslararası dış kaynaklı proje çağrılarının güncel olarak takip edilmesi ve duyurulmasını sağlamak,
  • İhtiyaç duyulan eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri hakkındaki taleplerin toplanmasının sağlanması,
  • Üniversitenin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinliklerin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması,

konularında hizmet veren birimdir.

23 Eylül 2019